Amatérsky záber a neuveriteľný pád lavíny na hotelový komplex. Turista sa nemal strach z lavíny.

479

Pád lavíny je rýchly zosun hmôt (prachový, mokrý alebo doskovitý sneh, jemnozrnný či hrubozrnný firn, kamene alebo ich kombinácie) po strmom, spravidla holom, svahu.


Spravidla je pád lavíny spôsobený odtrhnutím sa nahromadeného snehu a je jedným z najvýznamných nebezpečenstiev, ktoré hrozia na horách.
Rozdeľujeme lavíny:
povrchové lavíny – zosun len časti snehových vrstiev
základové lavíny – zosun všetkých vrstiev až po podložie (pôdu, skalu), ktoré pri tom rozrušujú.
Neuveriteľný pád lavíny na hotelový komplex nakrútil jeden turista, v Rusku.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ