Nepodporme Istanbulský dohovor, transgender iniciatíva.

309

Muži sú vinný,lebo obsadzujú vrcholové miesta na úradoch, vo firmách, lebo ženy vykorisťujú, toto je názor čelných predstaviteľov EÚ. EÚ dňa 11.05.2017 súhlasila, že Istanbulský dohovor podpíše a tak opäť vzrastá trhlina medzi jednotlivými členskými krajinami. Podľa Istanbulského dohovoru má vzniknúť rodová rovnosť , t.j. len ON / nie On a ONA /. Podľa Škripeka : Chudoba ohrozuje najmä ženy, najmä ženy, tak prečo EÚ rieši LGBTI osoby. Jednoducho povedané – Istanbulský dohovor – rodová agenda v EÚ Transgender. Istanbulský dohovor hlavne presadzuje názor – Muž je rodom žena, keď sa tak cíti.

 

Ak Ťa zaujíma, určite si prečítajte článok:http://smein.sk/koordinatorka-z-open-society-fund-vysvetluje-ako-bojovat-s-extremizmom-ktory-je-spojeny-s-konspiracnymi-teoriami/

Chcete sledovať najnovšie filmy online a zadarmo? Určite vás nadchne stránka: http://lajfko.sk