Polystyrénové paradajky, podvod na spotrebiteľov.

2198

Paradajky z ďalekých krajín sa oberajú ešte zelené, pričom obsahujú pomerne vysokú hladinu nebezpečného Solanínu.
Potom si paradajky pocestujú XY kilometrov, čo má negatívny dopad na ovzdušie, ktoré dýchame, pričom sú paradajky na ceste k spotrebiteľovi “dofarbované” banánovými dusíkovými plynmi až pod dobu, pokiaľ nedorazia na náš stôl s minimálnym obsahom najdôležitejších látok.

Osobne som okúsil takéto zahraničné “pokusy na ľuďoch”, kde som mal pocit, že viac živín do tela prijímam z umelohmotného balenia, než z rajčinovej „hmoty“. To, či dokážeme konkurovať zahraničiu s podkopanými cenami neviem. Polystyrénové paradajky , ale všetky potraviny sú umelo pripravené pre spotrebiteľov.
Aké máte skúsenosti s potravinami ?