Severn Suzuki, dievča, ktoré utíšilo svet na neuveriteľných sedem minút. Prítomný boli úplne šokovaný jej prejavom.

1182

Severn Suzuki, prešla neuveriteľných 8.000 km, aby predniesla a utíšila svet na sedem minút. K jej prejavu, nebol nikto spôsobilý reagovať. Severn Suzuki, vo svojom prejave úprimne povedala, to čo všetci len veľmi neradi povedia.
Vypočujte si jej neuveriteľný prejav,a urobiť si svoj názor.
Tento prejav Severn Suzuki, je síce staršieho data, ale bude jej odkaz stále aktuálny.